NOC Bremen


En utflykt på lite drygt 110 mil med mycket sol och lite regn.


Att köra ensam ger tillfälle till många tankar och funderingar till motorns jämna dunkande.


Jag hade träffens i särklass minsta tält men i gengäld så fraktades allt på min Norton 19S utan följebilar eller andra hjälporganisationer.


Här fans många hemmabyggen och modifieringar att skåda. Allt var lika välkommet.

Att modifiera sin motorcykel efter egna tankar och ideal är

nog vanligare utanför Sverige

Nortons

internationella träff

Bremen

2014